சந்தேகங்களை தீர்த்துக் கொள்ளுங்கள் தவறான எண்ணங்களைத் துடைத்து இஸ்லாத்தைப் பற்றிய உண்மையைப் பரப்புவதை நாங்கள் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம், மேலும் அமைதி, நல்லிணக்கம் மற்றும் நேர்மையான செயல்களான மதத்தின் உண்மையான சாரத்தின் அடிப்படையில் உண்மையான தகவல்களை வழங்க நாங்கள் முயற்சி செய்வதற்காகவே இந்த இணையதளத்தை உருவாக்கியுள்ளோம் .


Islam comes from the root word ‘S-L-M’ which comprehensively translates to Peace/Submission, while passively meaning ‘to be secured, pacified and submitted’. Islam means Attaining peace through willful submission and surrender to the creator- Allah. Islam is a complete way of life. It is not named after a person or tribe and one who accepts Islam is termed as a Muslim, who can be from any racial or ethnic background. The six basic articles of belief in Islam include- Belief in Allah, Belief in Angels, Belief in the revealed Books, Belief in the Prophets, Belief in the Day of Judgement and Belief in Divine Destiny. The five pillars of Islam are- Declaration of faith, Establishing regular prayers, Paying charity, Fasting during ramadhan and Pilgrimage. US based Pew Research Centre has established that Islam is the fastest growing religion and by 2070 Muslims will be largest religious group.

The Islamic understanding of God is distinct from other religions and beliefs since it is based upon pure and clear conceptualization of monotheism. This essentially captures the concept of god, where belief in One God is the most fundamental and important concept in Islam. Muslims believe that it is One God- Allah, who created the universe and everything that is in it and has power and control over all of creation. He, Allah is unique and exalted above everything He has created and His greatness cannot be compared to any of His creation. He is neither begotten nor He begets. He is the One deserving of any worship and the ultimate purpose of all creation is to submit to Him. Fully accepting the oneness of Allah is to not associate any of His attributes to His creations or to not associate any of the attributes of the creation to Him.


Allah sent all the Prophets and Messengers to call for worship of Allah alone and to bring people from darkness to light. Prophet Muhammad ﷺ was sent to a nation where, people made alterations and changes in the beliefs and laws, truth was extinguished and falsehood prevailed, oppression and evil became widespread and people needed religion to guide them to the straight path. This has been explained in the following verse, ‘And We have not sent down the Book (the Quran) to you (O Muhammad), except that you may explain clearly unto them those things in which they differ, and (as) a guidance and a mercy for a folk who believe.’ [al-Nahl 16:64].
He ﷺ was nothing but an orphan who was illiterate and blessed with no worldly goods, yet Allah made him such a way that according to every standard by which human greatness can be measured he was matchless; no person was ever greater.


Allah says in the Quran,

 • ‘Did you think that We had created you in play (without any purpose), and that you would not be brought back to Us?” So Exalted be Allah, the True King: La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He), the Lord of the Supreme Throne!’ [Al-Mu’minun 23:115, 116]

 • We can understand from this that Allah has not created anything in vain, be it the heavens and the earth or jinn and mankind. Like every created thing has a creator and a purpose, Allah created man with a purpose in this life.

 • The purpose of creation of all men and women of all times is one: To Know and Worship Allah ﷻ. Our universe and all elements in it run in harmony only by submitting to the physical laws set by Allah ﷻ, the Supreme Creator.

 • In Islam, death marks the end of wordly life and the beginning of Afterlife. Belief in afterlife is one of the six articles of faith in Islam. It is mentioned in the Quran that, ‘Every soul will taste death. And you will only receive your full reward on the Day of Judgment.’ [Al-Imran 3-185] Islam elaborately discusses what happens before, during and after death. After death and resurrection, Allah will judge every man and he will decide if the person’s Aakhira lies in Jannah (Heaven) or Jahannam (Hell). In Surah An-NIsa Allah describes briefly the eternal life of those in hell and heaven.
 • ‘Surely those who reject Our signs, We will cast them into the Fire. Whenever their skin is burnt completely, We will replace it so they will ˹constantly˺ taste the punishment. Indeed, Allah is Almighty, All-Wise.’
 • ‘As for those who believe and do good, We will admit them into Gardens under which rivers flow, to stay there for ever and ever. There they will have pure spouses,1 and We will place them under a vast shade.’ [An-Nisa 4:56-57]

 • இஸ்லாம் சொல்லிற்கு அமைதி (சாந்தி), சமாதானம், கீழ்படிதல் அல்லது கட்டுப்படுதல் அல்லது முழுமையாக அர்ப்பனித்தல் என்ற பொருளாகும். இஸ்லாம் மார்க்கத்தில் 'இஸ்லாம்' என்பதற்கு ஒருவர் தன்னுடைய விருப்பு வெறுப்புகளை முழுமையாக அவரை படைத்த இறைவனின் கட்டளைகளுக்கு ஏற்ப அர்ப்பனித்தல் என்றே சொல்லப்படும்.


  அல்லாஹ் (எவரிடத்தும்) தேவையற்றவன். அவன் (எவரையும்) பெறவுமில்லை (எவராலும்) பெறப்படவுமில்லை. அன்றியும் அவனுக்கு நிகராக எவரும் இல்லை. இந்த நான்கு வரிகளே இஸ்லாத்தின் அடிப்படைக் கடவுள் கொள்கையாகும்.


  முகம்மது நபி ஒரு கணிப்பின் படி கிபி 570இல் சவூதி அரேபியாவில் மக்கா நகரில் பிறந்தார். இவருடைய தந்தை அப்துல்லாஹ் மற்றும் தாயார் ஆமினா ஆவார்கள். சிறு வயதிலேயே பெற்றோர்களை இழந்து தம் சிறிய தந்தை அபூ தாலிபிடம் வளர்ந்து வந்தார். இவரது 40ஆவது வயதில் நபித்துவம் பெற்று இறைத்தூதுகள் கிடைக்கத் துவங்கின.


  வாழ்க்கைக்கு ஓர் உயர்ந்த நோக்கம் உண்டு. இறைவனை அறிந்து அவனையே வழிபட வேண்டும். இதனால் நம்மைப் படைத்தவனின் வழிகாட்டுதலின்படி நாம் வாழலாம். இந்த வழிகாட்டுதல் நமக்கு எல்லா விதத்திலும் வாழ்க்கையும் அருள் நிறைந்த வாழ்க்கையும் வாழ வழி வகுக்கிறது.


 • மறுமை நம்பிக்கை கொண்ட ஒருவர் உலகில் ஏற்படுகின்ற அனைத்துச் சிரமங்களையும் இழப்புகளையும் தாங்கிக்கொள்ளும் பொறுமையையும் நிலைகுலையாத பண்பையும் இந்த நம்பிக்கை ஏற்படுத்துகிறது. மறுமை நம்பிக்கை மனிதனின் தன்னலப் போக்கை நீக்குகின்றது. இருப்பதைக் கொண்டு திருப்திப்படும் மனநிலையை ஏற்படுத்துகிறது
 • QURAN TRANSLATION

  Quran, the Islamic scripture,revealed to the last Prophet Muhammad,is a book that contains the word of Allah.The Quran is preserved in both written and oral forms, without any alterations or fabrications. It provides direction for mankind to help judge between right and wrong.

  KNOW MORE +

  SAHIH HADITH

  Ahadith is a record of the life of our Prophet Muhammad collected by learned scholars across various times.Ahadith gives us the exact description of the Prophet’s life, his sayings,his commandments, revelations and jurisdiction.

  KNOW MORE +

  MOSQUE TOUR

  Mosques are places that are beloved to Allah in this world. They serve for prayers, as centers for education and information, places for social welfare and dispute settlement. Huge gatherings are seen everyday across all mosques, where people come together and pray.

  KNOW MORE +

  HAJJ TOUR

  Hajj is an annual religious pilgrimage to Mecca undertaken each year by millions of people from all over the world. We 've given the hajj tour video For those brothers and sisters who don't have any idea about how an hajj pilgrimage will be.

  KNOW MORE +

  குரான் மொழிபெயர்ப்பு

  முஹம்மது நபிக்கு அருளப்பட்ட இஸ்லாமிய வேதமான குர்ஆன் அல்லாஹ்வின் வார்த்தைகளை உள்ளடக்கிய புத்தகம். குர்ஆன் எழுத்து வடிவிலும், வாய்மொழி வடிவத்திலும், எந்தவித மாற்றங்களும், கட்டுக்கதைகளும் இல்லாமல் பாதுகாக்கப்படுகிறது. அது சரி மற்றும் தவறுக்கு இடையில் தீர்ப்பளிக்க மனிதகுலத்திற்கு வழிகாட்டுதலை வழங்குகிறது.

  மேலும் படிக்க +

  ஸஹீஹ் ஹதீஸ்

  அஹதீத் (நபிகள் நாயகத்தின் வாழ்க்கைப் பதிவேடு) என்பது பல்வேறு காலகட்டங்களில் கற்றறிந்த அறிஞர்களால் சேகரிக்கப்பட்டதாகும். நபிகளாரின் வாழ்க்கை, அவருடைய வார்த்தைகள், அவருடைய கட்டளைகள், வெளிப்பாடுகள் மற்றும் அதிகார வரம்பு பற்றிய சரியான விளக்கத்தை ஹதீஸ் நமக்கு வழங்குகிறது.

  மேலும் படிக்க +

  மசூதி பயணம்

  இவ்வுலகில் அல்லாஹ்வுக்குப் பிரியமான இடங்கள் பள்ளிவாசல்கள். அவை தொழுகைக்காகவும், கல்வி மற்றும் தகவல் மையங்களாகவும், சமூக நலன் மற்றும் தகராறு தீர்வுக்கான இடங்களாகவும் சேவை செய்கின்றன. மக்கள் ஒன்று கூடி பிரார்த்தனை செய்யும் அனைத்து மசூதிகளிலும் தினமும் பெரும் கூட்டங்கள் காணப்படுகின்றன.

  மேலும் படிக்க +

  ஹஜ் பயணம்

  ஹஜ் - அல்லாஹ்வை வணங்குவதற்கும், கஅபாவை தரிசிப்பதற்கும், சடங்குகளைச் செய்வதற்கும் பயணம் செய்வது இஸ்லாத்தின் முக்கியமான ஐந்து கடமைகளில் ஒன்றாகும். புனித ஹஜ் பயணம் மக்களுக்கு மகத்தான நன்மைகளைத் தருகிறது, ஒரு முஸ்லிம் தன் வாழ்க்கையில் ஒருமுறையாவது இப்பயணத்தை செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இது இறைவனை வணங்குவதற்கான ஓர் தனி முறையாகும்.

  மேலும் படிக்க +