சந்தேகங்களை தீர்த்துக் கொள்ளுங்கள் தவறான எண்ணங்களைத் துடைத்து இஸ்லாத்தைப் பற்றிய உண்மையைப் பரப்புவதை நாங்கள் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம், மேலும் அமைதி, நல்லிணக்கம் மற்றும் நேர்மையான செயல்களான மதத்தின் உண்மையான சாரத்தின் அடிப்படையில் உண்மையான தகவல்களை வழங்க நாங்கள் முயற்சி செய்வதற்காகவே இந்த இணையதளத்தை உருவாக்கியுள்ளோம் .


Truth about Islam

Despite the often-cited DARK TRUTH OF ISLAM, the essence of Islam is rooted in peace, justice, and compassion. Islam provides a comprehensive and holistic approach to life, with guidance on all aspects of human existence, including the six basic articles of belief and the five pillars. Furthermore, there is SCIENTIFIC PROOF OF ISLAM, with many Quranic verses and Prophetic traditions anticipating modern scientific discoveries, providing evidence of the compatibility between Islam and science. For those seeking the TRUTH ABOUT ISLAM, its logical and coherent theology, ethical teachings, and historical and textual authenticity provide a strong foundation to believe in Islam. In summary, the negative portrayal of Islam is based on ignorance and prejudice, and the reality is that Islam is a religion of peace, justice, and compassion, with scientific evidence and logical reasoning to support it.


Dark Truth of Islam

Islam's concept of monotheism, centered around the belief in one God - Allah, is fundamental to its theology. This belief is based on a clear and pure conceptualization of God, distinguishing Islam from other religions. Allah created the universe and everything in it, with control and power over all creation. He is unique, exalted above all that He has created, and incomparable in greatness. Muslims believe that the ultimate purpose of creation is to submit to Allah and worship Him alone. Accepting the oneness of Allah means refraining from associating any of His attributes to His creation, or associating any of the attributes of creation to Him. Despite the "Dark Truth of Islam" propaganda, understanding the "Truth about Islam" leads to a clear and concise understanding of Allah's oneness, and the ultimate purpose of human existence in submission to Him.


Truth about Muhammad

Prophet Muhammad ﷺ was sent to bring people out of darkness and guide them to the straight path of worshiping Allah alone. The life of Prophet Muhammad ﷺ is a testament to the TRUTH ABOUT MUHAMMAD. Despite being an illiterate orphan without wealth, his greatness as a messenger of Allah is immeasurable. The truth about Muhammad and his mission to restore truth and justice is an essential part of understanding Islam. The Quran and its interpretation, which he conveyed, is the primary source to understand Islamic teachings. Through the Quran, Allah provided guidance and mercy to believers. As the final prophet, Muhammad ﷺ was the perfect example of how to live a righteous and just life in accordance with Islamic principles. His life and teachings remain relevant and essential for Muslims to follow and emulate. Understanding the truth about Islam and the role of Muhammad in its history is fundamental to practicing and appreciating the beauty and wisdom of this great religion.


Speaking Truth in Islam

Allah's words in the Quran make it clear that there are reasons to believe in Islam. Every created thing has a purpose, and Allah created humans with a purpose in life. We must know and worship Allah, as it is the purpose of creation for all men and women of all times. Allah did not create anything in vain, and everything in the universe is in harmony only by submitting to the physical laws set by Allah. Therefore, it is important for humans to believe in Islam, as it provides the guidance to fulfill their purpose and worship Allah. The Quran and its teachings provide a clear path towards fulfilling this purpose, and by following Islamic law and jurisprudence, one can lead a fulfilling life according to the guidance of Allah. In summary, there are compelling reasons to believe in Islam, as it offers a clear purpose for our existence and guidance towards fulfilling it.


Reasons to Believe in Islam
The truth about Islam is that death marks the end of worldly life and the beginning of the Afterlife, which is a crucial belief in Islam and one of its six articles of faith. According to the Quran, every soul will eventually taste death, and their full reward will be given on the Day of Judgment. Islam provides detailed information about what happens before, during, and after death. Allah will judge every individual after their death and resurrection, and their ultimate fate in the Afterlife will be determined - either Jannah (Heaven) or Jahannam (Hell).
‘Surely those who reject Our signs, We will cast them into the Fire. Whenever their skin is burnt completely, We will replace it so they will ˹constantly˺ taste the punishment. Indeed, Allah is Almighty, All-Wise.’ [Quran 4:56]
‘As for those who believe and do good, We will admit them into Gardens under which rivers flow, to stay there for ever and ever. There they will have pure spouses,1 and We will place them under a vast shade.’ [Quran 4:57]


இஸ்லாம் சொல்லிற்கு அமைதி (சாந்தி), சமாதானம், கீழ்படிதல் அல்லது கட்டுப்படுதல் அல்லது முழுமையாக அர்ப்பனித்தல் என்ற பொருளாகும். இஸ்லாம் மார்க்கத்தில் 'இஸ்லாம்' என்பதற்கு ஒருவர் தன்னுடைய விருப்பு வெறுப்புகளை முழுமையாக அவரை படைத்த இறைவனின் கட்டளைகளுக்கு ஏற்ப அர்ப்பனித்தல் என்றே சொல்லப்படும்.


அல்லாஹ் (எவரிடத்தும்) தேவையற்றவன். அவன் (எவரையும்) பெறவுமில்லை (எவராலும்) பெறப்படவுமில்லை. அன்றியும் அவனுக்கு நிகராக எவரும் இல்லை. இந்த நான்கு வரிகளே இஸ்லாத்தின் அடிப்படைக் கடவுள் கொள்கையாகும்.


முகம்மது நபி ஒரு கணிப்பின் படி கிபி 570இல் சவூதி அரேபியாவில் மக்கா நகரில் பிறந்தார். இவருடைய தந்தை அப்துல்லாஹ் மற்றும் தாயார் ஆமினா ஆவார்கள். சிறு வயதிலேயே பெற்றோர்களை இழந்து தம் சிறிய தந்தை அபூ தாலிபிடம் வளர்ந்து வந்தார். இவரது 40ஆவது வயதில் நபித்துவம் பெற்று இறைத்தூதுகள் கிடைக்கத் துவங்கின.


வாழ்க்கைக்கு ஓர் உயர்ந்த நோக்கம் உண்டு. இறைவனை அறிந்து அவனையே வழிபட வேண்டும். இதனால் நம்மைப் படைத்தவனின் வழிகாட்டுதலின்படி நாம் வாழலாம். இந்த வழிகாட்டுதல் நமக்கு எல்லா விதத்திலும் வாழ்க்கையும் அருள் நிறைந்த வாழ்க்கையும் வாழ வழி வகுக்கிறது.


 • மறுமை நம்பிக்கை கொண்ட ஒருவர் உலகில் ஏற்படுகின்ற அனைத்துச் சிரமங்களையும் இழப்புகளையும் தாங்கிக்கொள்ளும் பொறுமையையும் நிலைகுலையாத பண்பையும் இந்த நம்பிக்கை ஏற்படுத்துகிறது. மறுமை நம்பிக்கை மனிதனின் தன்னலப் போக்கை நீக்குகின்றது. இருப்பதைக் கொண்டு திருப்திப்படும் மனநிலையை ஏற்படுத்துகிறது
 • QURAN TRANSLATION

  The Quran, revealed to Prophet Muhammad, is Islam 's holy scripture that contains the word of Allah. The Quran is protected in both oral and written forms, without any modifications or falsehoods. Its purpose is to serve as a guiding light for humanity, providing direction to distinguish between right and wrong.

  KNOW MORE +

  SAHIH HADITH

  Ahadith is a collection of the life of Prophet Muhammad recorded by scholars from different times. It provides a precise account of his life, including his sayings, commandments, revelations, and jurisdiction.

  KNOW MORE +

  MOSQUE TOUR

  Mosques are beloved by Allah and serve as places for prayer, education, social welfare, and dispute resolution. They witness huge congregations every day, where people come together to pray, fostering a sense of community and harmony among the worshippers.

  KNOW MORE +

  HAJJ TOUR

  Each year, millions of people from around the world undertake Hajj, an annual religious pilgrimage to Mecca. For those who are unfamiliar with the pilgrimage, we have provided a Hajj tour video to give an idea of what it entails. This video is available for brothers and sisters who wish to learn more.

  KNOW MORE +

  குரான் மொழிபெயர்ப்பு

  முஹம்மது நபிக்கு அருளப்பட்ட இஸ்லாமிய வேதமான குர்ஆன் அல்லாஹ்வின் வார்த்தைகளை உள்ளடக்கிய புத்தகம். குர்ஆன் எழுத்து வடிவிலும், வாய்மொழி வடிவத்திலும், எந்தவித மாற்றங்களும், கட்டுக்கதைகளும் இல்லாமல் பாதுகாக்கப்படுகிறது. அது சரி மற்றும் தவறுக்கு இடையில் தீர்ப்பளிக்க மனிதகுலத்திற்கு வழிகாட்டுதலை வழங்குகிறது.

  மேலும் படிக்க +

  ஸஹீஹ் ஹதீஸ்

  அஹதீத் (நபிகள் நாயகத்தின் வாழ்க்கைப் பதிவேடு) என்பது பல்வேறு காலகட்டங்களில் கற்றறிந்த அறிஞர்களால் சேகரிக்கப்பட்டதாகும். நபிகளாரின் வாழ்க்கை, அவருடைய வார்த்தைகள், அவருடைய கட்டளைகள், வெளிப்பாடுகள் மற்றும் அதிகார வரம்பு பற்றிய சரியான விளக்கத்தை ஹதீஸ் நமக்கு வழங்குகிறது.

  மேலும் படிக்க +

  மசூதி பயணம்

  இவ்வுலகில் அல்லாஹ்வுக்குப் பிரியமான இடங்கள் பள்ளிவாசல்கள். அவை தொழுகைக்காகவும், கல்வி மற்றும் தகவல் மையங்களாகவும், சமூக நலன் மற்றும் தகராறு தீர்வுக்கான இடங்களாகவும் சேவை செய்கின்றன. மக்கள் ஒன்று கூடி பிரார்த்தனை செய்யும் அனைத்து மசூதிகளிலும் தினமும் பெரும் கூட்டங்கள் காணப்படுகின்றன.

  மேலும் படிக்க +

  ஹஜ் பயணம்

  ஹஜ் - அல்லாஹ்வை வணங்குவதற்கும், கஅபாவை தரிசிப்பதற்கும், சடங்குகளைச் செய்வதற்கும் பயணம் செய்வது இஸ்லாத்தின் முக்கியமான ஐந்து கடமைகளில் ஒன்றாகும். புனித ஹஜ் பயணம் மக்களுக்கு மகத்தான நன்மைகளைத் தருகிறது, ஒரு முஸ்லிம் தன் வாழ்க்கையில் ஒருமுறையாவது இப்பயணத்தை செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இது இறைவனை வணங்குவதற்கான ஓர் தனி முறையாகும்.

  மேலும் படிக்க +